top of page

İhracat

"Malınızı, hizmetinizi yabancıya satmak

yurda döviz sağlamak gibi değerlendirilir"

ihracat, ihracat yapmak

Neden İhracat Yapılmalıdır?

İhracat Yapmanın Faydaları Nelerdir

İhracat yapmak firmaların kısa sürede piyasalarda yükselmesini ve büyümesini, uzun vadede kalıcı olmalarını sağlayan bir yoldur. Kar elde etmeyi amaçlayan şirketler, eğer kar elde edemiyorlarsa, firmalarına kepenk vurma ihtimali ile karşılaşırlar. Bu gibi durumların yaşanmaması için firmalarn pazarlama kanalını genişletmeniz gerekir. İhracat’ın faydaları bu noktada devreye girer. İhracat yapan firmaların büyüme hızları, iç pazarda faaliyet gösterenlere göre daha hızlıdır. İç pazarda güçlenen firmaların dış ticaret yapması daha da sağlıklı olmaktadır. 

İhracat Ülke Ekonomisine İhracat Katkı Sağlar

İhracat yapmanın faydaları oldukça fazladır İhracat ülkeye döviz girişini sağlar. Şirketlerin ülke ekonomisine ihracat sayesinde büyük katkıları olmaktadır. Ülkelerde ihracat durursa hayat durmuş ve ekonomi ciddi zarar görmüş demektir. Kapalı ekonomilere bakıldığında fazla gelişmeye müsait değillerdir. Dış ticarete önem veren ülkelerin, üretim ve iş olanakları diğer ülkeler ile kıyas dahi edilemezler

İhracat Pazar Payınızın Büyümesini Sağlar

İhracat'ta herhangi bir ülkeye malınızı satacağınız zaman ikna etmeniz gereken ürün yada hizmetinizi piyasaya sunacak, şirketleri ikna etmek gerekir. Ticari bilgi ve teknoloji tabanlı araştırma firmanıza zaman ve para kazandıracaktır. Esasında yapılması gereken bu bilgilere ulaşmaktır.

Satış ve Karlılığı Artırmak

Şirketiniz iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığını arttıracaktır.

Dünya Pazarlarından Pay Almak

Dış pazarlara açılan şirketler, diğer rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini araştırmaları da doğru bir karar olacaktır.

İstihdam Sağlamak

Ürün mal yada hizmet ihracatı, yeni iş olanaklarına zemin hazırlayacaktır. Ülkelerdeki işsizliği azaltmaya yardımcı olacaktır.


Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olur. İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayacaktır.

bottom of page